Bir histogram, Boxplot'un sağlamadığı hangi bilgileri sağlar?

Soruldu: Konstantine Herbschleb | Son Güncelleme: 20 Mart 2020
Kategori: teknoloji ve bilgi işlem bilgisayar animasyonu
4.2/5 (1.328 Görüntüleme . 15 Oy)
Tek değişkenli durumda, kutu grafikleri, histogramın sağlamadığı (en azından açıkça değil ) bazı bilgiler sağlar . Yani tipik dışında değildir ve açıkça Aykırı kabul edilir noktaları ayıran medyan, 25. ve 75. persentil, min / max sağlar vardır.

Benzer şekilde, Boxplot'lar histogramların neyi göstermediğini gösterir?

Histogramlar , bir değişkenin dağılımı hakkında iyi bir fikir verir. Kutu çizimleri aynı şeyi yapmaya çalışır , ancak bu değişkenin dağılımının iyi bir resmini vermez.

Ayrıca bilin, kutu çizimi hangi bilgileri sağlıyor? Kutu grafiği , verilerin beş sayı özetine (“minimum”, ilk çeyrek (Q1), medyan, üçüncü çeyrek (Q3) ve “maksimum”) dayalı olarak dağılımını göstermenin standart bir yoludur. Size aykırı değerleriniz ve değerlerinin ne olduğu hakkında bilgi verebilir.

Ayrıca, bir histogram yerine ne zaman bir kutu grafiği seçersiniz?

Bu veriler bir kutu grafiği kullanılarak basitçe çizilseydi, değerler birbirinin ortalaması olacak ve dağılımın kabaca normal görünmesine neden olacaktı . Bir kutu grafiği yerine bir histogramın tercih edildiği bir başka örnek, gözlemlenen frekanslar arasında çok az varyans olduğu zamandır.

Bir histogramdan gelen verileri nasıl yorumlarsınız?

Bir Histogramda İstatistiksel Verilerin Şekli Nasıl Yorumlanır

 1. Simetrik. Ortadan keserseniz ve sol ve sağ taraflar birbirinin ayna görüntüsüne benzerse, bir histogram simetriktir:
 2. Sağa çarpık. Çarpık bir sağ histogram, sağa doğru giden bir kuyruğu olan orantısız bir tümseğe benziyor:
 3. Sola eğik.

36 İlgili Soru Yanıtı Bulundu

Histogramın faydaları nelerdir?

Histogramın avantajlarından bazıları şunlardır: Histogram , farklı verileri, veri setinde meydana gelen verilerin sıklığını ve tablo şeklinde yorumlanması zor olan kategorileri tanımlamamızı kolaylaştırır. Verilerin dağılımını görselleştirmeye yardımcı olur.

Boxplot'lar varyans gösteriyor mu?

1 Cevap. Bir kutu grafiği , her ikisi de bir veri setindeki varyasyonun ölçüleri olan aralığı ve çeyrekler arası aralığı (IQR) gösterir. Genellikle aralığın aşırı değerlerden çok kolay etkilendiği düşünülür, bu nedenle IQR tercih edilir. Ancak, bir Boxplot gelen varyansını tahmin edebilir.

Bir histogramı ne zaman kullanırsınız?

En büyük fark, bir histogramın yalnızca, bin'ler adı verilen sınıflara bölünmüş sürekli bir veri kümesindeki puan oluşumlarının sıklığını çizmek için kullanılmasıdır. Öte yandan çubuk grafikler, sıralı ve nominal veri kümeleri dahil olmak üzere çok sayıda başka değişken türü için kullanılabilir.

Histogramlar bize ne söyler?

Bir frekans dağılımı, bir veri kümesindeki her bir farklı değerin ne sıklıkla meydana geldiğini gösterir. Histogram , frekans dağılımlarını göstermek için en yaygın kullanılan grafiktir. Çubuk grafiğe çok benziyor, ancak aralarında önemli farklar var.

Çubuk grafik ile histogram arasındaki fark nedir?

Bir histogram , sürekli değişkenlerin frekans dağılımını temsil eder. Tersine, bir çubuk grafik , ayrık değişkenlerin şematik bir karşılaştırmasıdır. Histogram sayısal veriler sunarken çubuk grafik kategorik verileri gösterir. Histogram bar arasında bir boşluk olduğu şekilde çekilir.

Bir histogramı nasıl oluşturursunuz?

Bir histogram yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Dikey eksende frekansları yerleştirin. Bu ekseni "Frekans" olarak etiketleyin.
 2. Yatay eksende, her aralığın alt değerini yerleştirin.
 3. Her aralığın alt değerinden sonraki aralığın alt değerine uzanan bir çubuk çizin.

Bir Boxplot'un çarpık olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Çarpık veriler, medyanın kutuyu iki eşit olmayan parçaya böldüğü , orantısız bir kutu grafiğini gösterir. Kutunun uzun kısmı ortanca sağa (veya üzeri) ise, veri çarpık doğru olduğu söylenir. Uzun kısmı sol (veya altında) ortanca ise, veri çarpık sol kolun.

Bir kutu grafiğinin avantajları nelerdir?

Boxplot'ların Avantajları
Bir değişkenin konumunu grafiksel olarak görüntüleyin ve bir bakışta yayın. Verinin simetrisi ve çarpıklığı hakkında bazı göstergeler sağlayın. Diğer birçok veri görüntüleme yönteminin aksine, kutu grafikleri aykırı değerleri gösterir.

Neden bir nokta grafiği kullanıyorsunuz?

Nokta grafikleri, bir veri dağılımını göstermek için kullanılabilecek bir tür grafiksel görüntüdür. Bunlar oluşturmak ve bu verilerin bir dizi aralığı, şekil ve modu olarak yararlı bilgileri sağlamak için basittir. Değişken kategorik veya nicel olduğunda tek değişkenli veriler için kullanılırlar .

Çeyrekleri nasıl buluyorsunuz?

Çeyrekler , bir sayı listesini dörde bölen değerlerdir: Sayı listesini sıraya koyun. Ardından listeyi dört eşit parçaya bölün. Bu durumda tüm çeyrekler sayılar arasındadır:
 1. Çeyrek 1 (Q1) = (4+4)/2 = 4.
 2. Çeyrek 2 (Q2) = (10+11)/2 = 10.5.
 3. Çeyrek 3 (Q3) = (14+16)/2 = 15.

Histogram ve sıklık tablosu arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

Bir histogramda , sıklık tablosu için kullandığınız aralıkları kullanabilirsiniz. Histogramda çubuklar aralarında hiçbir alanı olur. Histogram , frekans tablosuyla aynı bilgileri gösterir. Ancak histogram bir grafik türüdür, yani görsel temsilidir.

İstatistiklerde bir kutu grafiğini nasıl okursunuz?

Boxplot nedir?
 1. Minimum (veri kümesindeki en küçük sayı).
 2. İlk çeyrek, Q 1 , kutunun en solunda (veya sol yatay çizginin en sağında).
 3. Medyan, kutunun ortasında bir çizgi olarak gösterilir.
 4. Üçüncü çeyrek, Q 3 , kutunun en sağında gösterilir (sağ yatay çizginin en solunda).

Kümülatif frekansları göstermek için ne tür bir çizelge uygundur?

Kümülatif frekans , belirli bir değerin üstünde (veya altında) bulunan gözlemlerin sayısını belirlemek için kullanılır. 4. Çubuk grafik : Çubuk grafikler, sınıfları veya veri gruplarını karşılaştırmak için kullanışlıdır.

q1 ve q3'ü nasıl buluyorsunuz?

Q1 , verilerin alt yarısının ortancası (ortası), Q3 ise verilerin üst yarısının ortancasıdır (ortası). (3, 5, 7, 8, 9), | (11, 15, 16, 20, 21). Q1 = 7 ve Q3 = 16 Adım 5: Q3 arasından Çıkart S1.

Bir kutu ve bıyık grafiğini ne zaman kullanırsınız?

Kutu ve Bıyık Grafiği Ne Zaman Kullanılır?
Birbiriyle bir şekilde ilişkili bağımsız kaynaklardan birden fazla veri kümeniz olduğunda, kutu ve bıyık grafiklerini kullanın . Örnekler şunları içerir: Okullar veya sınıflar arasındaki test puanları. Bir süreç değişikliğinden önceki ve sonraki veriler.

Bir kutu grafiğinde aykırı değerleri nasıl bulursunuz?

Aykırı değer olması için veri değeri şu şekilde olmalıdır:
 1. Q3'ten çeyrekler arası aralığın (IQR) en az 1,5 katı kadar büyük veya.
 2. Q1'den IQR'nin en az 1,5 katı kadar küçük.

Bir dağılım grafiği nasıl oluşturulur?

Dağılım Diyagramı Prosedürü
 1. Bir ilişkiden şüphelenilen veri çiftlerini toplayın.
 2. Yatay eksende bağımsız değişken ve dikey eksende bağımlı değişken ile bir grafik çizin.
 3. Bir ilişkinin açık olup olmadığını görmek için noktaların düzenine bakın.
 4. Grafikteki noktaları dört çeyreğe bölün.