Java yorumu nedir?

Sordu: Ansar Yakunkin | Son Güncelleme: 5 Mart 2020
Kategori: teknoloji ve bilgi işlem programlama dilleri
4.4/5 (471 Görüntüleme. 22 Oy)
Java Yorumları . Java yorumları , derleyici ve yorumlayıcı tarafından yürütülmeyen ifadelerdir. Yorumlar , değişken, yöntem, sınıf veya herhangi bir ifade hakkında bilgi veya açıklama sağlamak için kullanılabilir. Program kodunu gizlemek için de kullanılabilir.

Buna uygun olarak, bir Java programını nasıl yorumluyorsunuz?

Yorumlar , Java kodunu açıklamak ve daha okunabilir hale getirmek için kullanılabilir. Alternatif kodu test ederken yürütmeyi önlemek için de kullanılabilir. Tek satırlı yorumlar iki eğik çizgiyle ( // ) başlar. // ile satırın sonu arasındaki herhangi bir metin Java tarafından yok sayılır (yürütülmez).

İkincisi, Java'da /* nedir? Bu nedenle, Java programlama dili için, hem /* */ hem de / ** */ geleneksel yorumların örnekleridir ve her ikisi de Java derleyicisi tarafından tamamen aynı şekilde ele alınır, yani yok sayılırlar (veya daha doğrusu: beyaz boşluk olarak kabul edilir). Ancak, bir Java programcısı olarak yalnızca bir Java derleyicisi kullanmazsınız.

Benzer şekilde, Java'daki yorum türleri nelerdir?

Java'da 3 tür yorum vardır.

 • Tek Satır Yorumu.
 • Çok Satırlı Yorum.
 • Dokümantasyon Yorumu.

İyi bir Javadoc yorumu nasıl yazılır?

Javadoc kodlama standartları

 1. Kaynak kodu olarak okunacak Javadoc yazın.
 2. Kamu ve korumalı.
 3. Javadoc yorumu için standart stili kullanın.
 4. Geçerli XHTML değil, basit HTML etiketleri kullanın.
 5. Paragraflar arasında tek bir <p> etiketi kullanın.
 6. Listedeki öğeler için tek bir <li> etiketi kullanın.
 7. Etkili bir ilk cümle tanımlayın.
 8. Sınıfın bir örneğine atıfta bulunmak için "this" kullanın.

36 İlgili Soru Yanıtı Bulundu

İç içe yorum nedir?

İç İçe Yorumlar
Bir kod bloğu içine tek satırlık bir yorum da yazılabilir. Buna yuvalama denir. Yuvalama , başka bir kod bloğunun içine bir yorum veya ek bir kod bloğu yerleştirildiğinde gerçekleşir. Derleyici yorumu atlayacak ve takip eden kod satırlarını işlemeye devam edecektir.

Blok yorum nedir?

Blok yorumları , birden çok satıra veya tek bir satırın bir kısmına yayılabilen bir kaynak kodu bölgesini sınırlar. Bu bölge, bir başlangıç ​​sınırlayıcısı ve bir bitiş sınırlayıcısı ile belirtilir. Bazı programlama dilleri (MATLAB gibi) blok yorumlarının birbirinin içine tekrar tekrar yerleştirilmesine izin verir, ancak diğerleri (Java gibi) buna izin vermez.

Tek satırlık yorum nedir?

Tek satırlı yorumlar , bir seferde yalnızca bir satırda anlatıma izin verir. Tek satırlı yorumlar , belirli bir satırın herhangi bir sütununda başlayabilir ve yeni bir satır veya satır başı ile bitebilir. // karakter dizisi, onu takip eden metni tek satırlık bir yorum olarak işaretler.

Java'da blok yorum nedir?

Çok çizgili yorum veya bölü-yıldızlı comments blok yorum denir. Java'nın blok yorumları , birden fazla yorum satırı yazıldığında kullanılır. Sınıfları, arayüzleri, alanları, yöntemleri veya yapıcıları tanımlamak için Javadoc yorumları veya belge yorumları eklenir.

Yorum türleri nelerdir?

Yedi tür yorum ortaya çıkar: yönlendirici, değerlendirici, tavsiye edici, yorumlayıcı, tanımlayıcı, yönlendirici sorular (Sokratik) ve açık uçlu sorular (keşif). Yeni başlayanların yorumları yönlendirici, değerlendirici ve/veya tavsiye niteliğinde olma eğilimindeydi.

Kodu nasıl yorumluyorsunuz?

Kod nasıl yorumlanır : Öncelikle, işlevin (veya dosyanın) en üstüne tek bir "blok" yorumu yerleştirilmeli ve amacı, kodu ve hedefi gerçekleştirmek için kullanılan algoritmaları açıklamalıdır. Satır içi yorumlar , yalnızca kodun "kendi kendini belgeleme" olmadığı durumlarda dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

Java'da bir bölümün tamamını nasıl yorumluyorsunuz?

Java editöründe yorum yapmak istediğiniz satırları seçtikten sonra tek satırlı yorum için Ctrl + /, çok satırlı yorum için Ctrl + Shift + / tuşlarını kullanabilirsiniz. Mac/OS X'te tek satırları veya seçili blokları yorumlamak için Cmd + / tuşlarını kullanabilirsiniz.

Yorumlar bir satırdan uzun olabilir mi?

Tek hat yorumlar (gayri, C ++ tarzı), // ile başlar ve satırın sonuna kadar devam eder. Yorum satırdaki son karakter ise bir açıklama sonraki satırda devam edecektir. Çok satırlı yorumlar (gayri resmi, C stili), /* ile başlar ve */ ile biter.

Java'da yorumların amacı nedir?

Java Yorumları . Java yorumları , derleyici ve yorumlayıcı tarafından yürütülmeyen ifadelerdir. Yorumlar , değişken, yöntem, sınıf veya herhangi bir ifade hakkında bilgi veya açıklama sağlamak için kullanılabilir. Program kodunu gizlemek için de kullanılabilir.

Java'da veri türü nedir?

Veri türü bir tanımlayıcı saklanabilir değerlerin büyüklüğünü ve türünü belirtir. Java dili veri türleri açısından zengindir. Java'daki veri türleri iki türe ayrılır : İlkel—Tamsayı, Karakter, Boolean ve Kayan Noktayı içerir. Sınıfları, Arayüzleri ve Dizileri içeren ilkel olmayan.

Java'da anahtar kelime nedir?

Java'da anahtar kelime , Java programlama dili sözdiziminde önceden tanımlanmış anlamı olan bir kelimedir. Java için ayrılmış olan anahtar sözcükler , değişkenleri, sınıfları, yöntemleri veya diğer varlıkları adlandırmak için tanımlayıcılar olarak kullanılamaz.

Java'da sınıf nedir?

Java'da Sınıflar ve Nesneler . Sınıflar ve Nesneler, gerçek hayattaki varlıklar etrafında dönen Nesne Yönelimli Programlamanın temel kavramlarıdır. sınıf . Sınıf , nesnelerin oluşturulduğu kullanıcı tanımlı bir plan veya prototiptir. Bir nesnenin tüm nesneleri için ortak olan özellikler veya yöntemler kümesini temsil eder.

Java'daki 8 ilkel veri türü nelerdir?

İlkel türler, Java dilinde mevcut olan en temel veri türleridir. 8 tane vardır: boolean , byte , char , short , int , long , float ve double . Bu türler, Java'da veri işlemenin yapı taşları olarak hizmet eder. Bu tür türler yalnızca bir amaca hizmet eder - bir türün saf, basit değerlerini içerir.

Java paketi nedir ve nasıl kullanılır?

Java'da paket , bir grup sınıfı, alt paketi ve arabirimi kapsüllemek için bir mekanizmadır. Paketler şu amaçlarla kullanılır : Sınıfların, arayüzlerin, numaralandırmaların ve açıklamaların aranmasını/bulunmasını ve kullanımını kolaylaştırmak. Kontrollü erişim sağlama: korumalı ve varsayılan paket düzeyinde erişim kontrolüne sahiptir.

Java'da geçerli tanımlayıcılar nelerdir?

C: Java'da tüm tanımlayıcılar bir harf, alt çizgi veya Unicode para birimi karakteriyle başlamalıdır. Sayı gibi başka herhangi bir sembol geçerli değildir. Java'da tanımlayıcı , beyan edilmiş bir varlığın adı için kullanılan herhangi bir şeydir. Yani bir tanımlayıcı tüm paket, sınıf, yöntem, parametre ve değişken adlarını içerir.

Java'da tanımlayıcı nedir?

Java'daki tanımlayıcılar . Tanımlayıcılar , değişkenlerin, yöntemlerin, sınıfların, paketlerin ve arayüzlerin adlarıdır. Değişmezlerin aksine, şeylerin kendileri değiller, sadece onlara atıfta bulunma yolları. HelloWorld programında HelloWorld , String , args , main ve println tanımlayıcılardır .

Java'da değişken nedir?

Java değişkeni , bir veri değeri içerebilen bir bellek parçasıdır. Bir değişken böylece bir veri tipine sahiptir. Veri türleri, Java veri türleri hakkındaki metinde daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Değişkenler genellikle Java programınızın işini yapması için ihtiyaç duyduğu bilgileri depolamak için kullanılır.