Denetçinin diğer adı nedir?

Sordu: Reinhard Ouellet | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020
Kategori: işletme ve finans işletme yönetimi
4.1/5 (92 Görüntüleme . 36 Oy)
Denetçinin diğer adı nedir?
müfettiş sansür
denetleyici eleştirmen
sınav görevlisi araştırmacı
müfettiş süpervizör
Muhasebeci aktüer

Ayrıca sorulmuş, denetim eş anlamlısı nedir?

(fiil) teftiş anlamında. (işletme hesaplarını) resmi olarak incelemek. Her yıl onlar bizim hesaplarını denetlemek ve gerçek fuar olarak onaylarım. eş anlamlılar incelemek.

Aynı şekilde, denetim türleri nelerdir? Mali denetim , operasyonel denetim , yasal denetim , uygunluk denetimi vb. dahil olmak üzere birçok denetim türü vardır.

Buna göre gıda denetiminin diğer adı nedir?

daha güvenli gıda exp. beslenme güvenliği exp. sécurité sanitaire des aliments exp. gıda güvenliği > eş anlamlılar .

7 zararsızlık
3 gıda güvenliği exp.
3 gıda maddelerinin güvenliği exp.
2 gıda güvensizliği exp.
2 güvenli gıda exp.

Rampage'in diğer adı nedir?

Öfke için başka bir kelime . İsim. kargaşa. Aşırı konfüzyon veya ajitasyon bir durumu; kargaşa veya kargaşa: Taciz edici işçilik; sorun; rahatsızlık.

29 İlgili Soru Yanıtı Bulundu

Gözden geçirmek kelimesi ne anlama gelir?

Bir şeyi dikkatle incelemek için, ona gerçekten eleştirel bir gözle bakmanız, her köşeyi ve tırnağı incelemeniz gerekir. Çoğu zaman, doğru veya orijinal olup olmadıklarını doğrulamak için şeyler incelenir . Dolayısıyla, bu fiilin kökünün Latince "aramak" anlamına gelen scrutari kelimesinden gelmesi gayet mantıklıdır.

Denetlemekten kastınız nedir?

Tanım : Denetim , tüm departmanların belgelenmiş kayıt işlemleri sistemini takip ettiğinden emin olmak için bir denetçi tarafından çeşitli hesap defterlerinin incelenmesi veya incelenmesi ve ardından envanterin fiziksel olarak kontrol edilmesidir. Kuruluş tarafından sağlanan finansal tabloların doğruluğunu tespit etmek için yapılır.

gözden geçirmek ne demek?

Göz over tanımı. geçişli fiil. : özellikle üstünkörü bir şekilde incelemek veya incelemek.

ortalama anket nedir?

Anket , çeşitli ilgi alanlarına ilişkin bilgi ve içgörü elde etmek için önceden tanımlanmış bir yanıtlayıcı grubundan veri toplamak için kullanılan bir araştırma yöntemi olarak tanımlanır. Anketlerin çeşitli amaçları vardır ve seçilen metodolojiye ve ulaşılmak istenen hedeflere bağlı olarak birçok şekilde gerçekleştirilebilir.

asonans kelimesinin Eş anlamı nedir?

isim. Ardışık kelimelerin vurgulu hecelerinde benzer ünlülerin tekrarı. eş anlamlılar kıra ünlü kafiye kafiye.

Ön ek denetimi ne anlama geliyor?

denetim (n.)
erken 15c., "hesapların resmi incelemesi", Latince Auditus'tan "işitme, dinleme", geçmiş audire "duymak" katılımcısı (PIE kökünden *au- "algılamak"). Hesapların resmi incelemesi başlangıçta sözlü bir prosedürdü.

kalite eş anlamlısı nedir?

kalite kelimesinin eş anlamlı sözcükleri
 • Görünüş.
 • karakter.
 • şart.
 • öğe.
 • tür.
 • Doğa.
 • kişisel özellik.
 • alaka.

muayene kelimesinin Eş anlamı nedir?

İncelemek için Doğru Eşanlamlı seç
dikkatle incelemek, taramak, teftiş etmek , incelemek, bakmak veya gözden geçirmek anlamına gelir. ince ayrıntılara dikkat edin.

Gıda güvenliğinde PHS ne anlama geliyor?

Mart 2003'te, ABD Tarım Bakanlığı, Gıda Güvenliği ve Denetleme Servisi (FSIS) ve ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı, ABD Halk Sağlığı Servisi (PHS), aşağıdakilerin detaylandırılmasına izin veren bir Mutabakat Muhtırası (MOA) imzaladı. PHS tarafından Görevlendirilen Kolordu Memurlarının sayısını FSIS'e genişletti.

Gıda güvenliği uygulamalarını yönetme planı için kullanılan terim nedir?

HACCP Sistemi:
Kontrol noktaları veya kritik kontrol noktaları aracılığıyla gıda güvenliğini sağlamak için belirli tehlikeleri ve bunların kontrolüne yönelik önlemleri tanımlayan sistematik strateji. Sistem ön koşul programları ve HACCP planlarını içerir .

Bir denetimi nasıl başlatırsınız?

Başarılı Bir Denetim için 10 Adım
 1. Önceden planlamak.
 2. Muhasebe standartları konusunda güncel kalın.
 3. Faaliyetlerdeki değişiklikleri değerlendirin.
 4. Geçmişten ders çıkarmak.
 5. Zaman çizelgesi geliştirin ve sorumluluk atayın.
 6. Verileri düzenleyin.
 7. Sorular sor.
 8. Kendi kendine inceleme gerçekleştirin.

Tam denetim nedir?

Denetimi Tamamlayın . Hem finansal tabloların hem de bunların altında yatan belgelerin denetimi . Diğer bir deyişle, tam bir denetim , yalnızca mali tablolara anlamlı olduklarından emin olmak için bakmaz, aynı zamanda tabloların onları oluşturmak için kullanılan belgelerle iyi bir şekilde karşılaştırılmasını da sağlar.

Denetim yasası nedir?

Yasal ortamlarda en yaygın olarak kullanıldığı şekliyle denetim , eğitimli bir muhasebeci tarafından mali kayıtların, belgelerin ve diğer kanıtların incelenmesidir. Bu fıkranın gerektirdiği inceleme veya denetimin yapılıp Devlet Tarım ve Sanayi Kuruluna sunulması, halkın denetimine açıktır.

Denetim değerlendirmesi nedir?

Denetim , sonuçların, onları üretmekten sorumlu kişi dışında bir kişi tarafından doğruluğunu doğrulamak için yapılan bir incelemedir. Değerlendirme , sonuçlar hakkında yapılan bir yargıdır. Değerlendirme , değerlendirilen kuruluşu uyumlu hale getirmek için gerekli eylemlerin belirlenmesini içerdiğinden, bir denetimden daha ileri gider.

Denetim kontrol listesi nedir?

Herhangi bir iç kalite denetimi için kontrol listesi , kalite yönetim sistemi standart gerekliliklerinden ve şirket tarafından hazırlanan herhangi bir süreç dokümantasyonundan türetilen bir dizi sorudan oluşur. Kontrol listesi ikinci adımda oluşturulur ve ISO 9001 İç Denetimdeki Beş ana adımın üçüncü adımında kullanılır.

Banka denetimi nedir?

Banka denetimi , finansal kurumların hizmetlerini yasalara ve endüstri standartlarına uygun olduklarından emin olmak için gözden geçirmek üzere tasarlanmış rutin bir prosedürdür. İncelemeyi, banka denetçisi olarak bilinen bir muhasebe uzmanı yürütür. Banka veya kredi birliği denetimleri , iç denetimler veya dış denetimler olabilir .