SQL Developer'da açıklama planı nerede?

Sordu: Leyre Gelonch | Son Güncelleme: 18 Ocak 2020
Kategori: teknoloji ve bilgi işlem veritabanları
4.3/5 (166 Görüntüleme . 39 Oy)
SQL Developer'da , Çalışma Sayfası penceresine ( SQL sorgusunun yazıldığı) giderek Açıklama Planına (veya Yürütme Planına ) bakabilirsiniz. Sorgunuzu orada açın veya analiz etmek istediğiniz sorguyu yazın. Şimdi Planı Açıklama'yı tıklayın veya F10'a basın. Yürütme planı SQL Developer'da gösterilir.

Benzer şekilde, Oracle'da Açıklama Planı nedir ve nasıl kullanıyoruz diye sorabilirsiniz.

EXPLAIN PLAN deyimi, Oracle optimizer tarafından SELECT , UPDATE , INSERT ve DELETE deyimleri için seçilen yürütme planlarını görüntüler. Bir ifadenin çalıştırılması planı Oracle deyimi çalıştırmak için gerçekleştirdiği operasyonların dizisidir. Satır kaynak ağacı, yürütme planının çekirdeğidir.

Daha sonra soru şu ki, açıklama planı ile yürütme planı arasındaki fark nedir? 2 Cevap. planı açıklama , yürütme planını görüntülemek için kullanılan ifadedir. Gösterdiğiniz iki örnek sadece farklı biçimlendirilmiş, hepsi bu. Bu çıktıları tam olarak nasıl ürettiğinizi veya hangi aracı kullandığınızı bize söylemediniz.

Bu şekilde Oracle'da Açıklama Planında maliyet nedir?

COST , amacı sorguyu çalıştırmak için birçok farklı olası plandan hangisinin kullanılması gerektiğini seçmek olan Maliyete dayalı iyileştiricinin (CBO) son çıktısıdır. CBO, her plan için göreli bir Maliyet hesaplar ve ardından en düşük maliyetli planı seçer.

SQL'de açıklama planı nedir?

EXPLAIN PLAN deyimi, Oracle optimizer tarafından SELECT , UPDATE , INSERT ve DELETE deyimleri için seçilen yürütme planlarını görüntüler. Bir ifadenin yürütme planı , Oracle'ın ifadeyi çalıştırmak için gerçekleştirdiği işlemlerin sırasıdır. Satır kaynak ağacı, yürütme planının çekirdeğidir.

37 İlgili Soru Yanıtı Bulundu

Açıklamayı nasıl kullanıyorsunuz?

Fiil nesne zamiri tarafından takip edilmez açıklar. Fiilin nesnesi olan ben, o, o, sen veya biz gibi bir zamirden veya fiilin eylemini alan zamirden sonra gelemez. Bu yüzden “Bana açıklayabilir misin…?” Hata. Açıklamak fiil çok özel bir cümle modeli vardır.

Bir yürütme planını nasıl okursunuz?

Genellikle, sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru bir grafik yürütme planı okuyun. Ayrıca, iki simge arasında işaret eden bir ok olduğunu da not edeceksiniz. Bu ok, simgelerle temsil edildiği gibi, operatörler arasında geçirilen verileri temsil eder.

SQL yürütme planında maliyet nedir?

Yürütme planının maliyeti , yalnızca sorgu iyileştiricinin o sorgunun kullanacağını tahmin ettiği CPU ve G/Ç kaynağına dayalı bir tahmindir. Bu sayıyı iki sorgu arasında karşılaştırma yapmak için kullanabilirsiniz, ancak bu bir tahmin olduğundan çok yanlış olabilir.

AWR raporları neyi arar?

Veritabanı makinesi değil de Veritabanı performansı sorunumuz varsa, bakılacak yer AWR Raporudur .
 • Veritabanı Ayrıntıları:
 • Ana Bilgisayar Yapılandırması:
 • Anlık Çekim Detayı:
 • Yük Profili:
 • Örnek Verimlilik Yüzdeleri:
 • Toplam Bekleme Süresine Göre En İyi 10 Ön Plan Olayı:

Açıklama planında kardinalite nedir?

Yürütme planları bağlamında, kardinalite , her bir işlemden çıkacağı tahmin edilen satır sayısını gösterir. Sonuç, tahmini satır sayısını ( E-Rows ) ve gerçek satır sayısını ( A-Rows ) gösterir; bu, veri eğriliği nedeniyle elbette oldukça farklı olabilir.

SQL Server'da yürütme planını nasıl bulabilirim?

SQL Server Profiler'ı kullanın
 1. SQL Server Profiler'ı başlatın.
 2. Dosya menüsünde Yeni İz'i seçin.
 3. Olaylar Bölümü sekmesinde, Tüm olayları göster'i işaretleyin.
 4. Performans düğümünü genişletin.
 5. Showplan XML'i seçin.
 6. Sorgu planını görmek istediğiniz sorguyu yürütün.
 7. İzi durdurun.
 8. Kılavuzda sorgu planını seçin.

Bir yürütme planı nasıl oluşturulur?

Yürütme Planları Oluşturma
 1. Menüde Yürütme Planlama > Ayrıntılar Görünümü'ne tıklayın.
 2. Yürütme Planları ağacında bir klasör veya proje düğümü seçin.
 3. Tıklamak.
 4. Yürütme planı için bir ad ve açıklama yazın.
 5. Test Kapsayıcı listesinden bir test kapsayıcı seçin.
 6. Listelerden bir ürün Sürümü ve Derleme seçin.

Bir sorguyu nasıl optimize edersiniz?

Veritabanı performansı üzerinde minimum etki için sorgularınızı optimize etmeniz çok önemlidir.
 1. Önce iş gereksinimlerini tanımlayın.
 2. SELECT * kullanmak yerine SELECT alanları
 3. SELECT DISTINCT'den kaçının.
 4. INNER JOIN (WHERE değil) ile birleşimler oluşturun
 5. Filtreleri tanımlamak için HAVING yerine NEREDE kullanın.
 6. Yalnızca bir tümcenin sonunda joker karakterler kullanın.

Tkprof'un açılımı nedir?

Geçici Çekirdek Profil Oluşturucu

Tkprof'u nasıl kullanıyorsunuz?

SQL Trace özelliğini ve TKPROF'u kullanmak için şu adımları izleyin:
 1. İzleme dosyası yönetimi için başlatma parametrelerini ayarlayın.
 2. İstenen oturum için SQL İzleme özelliğini etkinleştirin ve uygulamayı çalıştırın.
 3. Adım 2'de oluşturulan izleme dosyasını okunabilir bir çıktı dosyasına çevirmek için TKPROF'u çalıştırın.

Açıklama planında kardinalite ve maliyet nedir?

Kardinalite , adımın döndüreceği tahmini satır sayısıdır. Maliyet , planın yapacağı tahmini iş miktarıdır. Daha düşük maliyetli bir sorgu , daha yüksek maliyetli bir sorgudan daha hızlı çalışabilir!

SQL planı nedir?

Bir sorgu planı (veya sorgu yürütme planı ), bir SQL ilişkisel veritabanı yönetim sistemindeki verilere erişmek için kullanılan bir dizi adımdır. Sorgu iyileştiricileri kusurlu olduğundan, veritabanı kullanıcılarının ve yöneticilerinin bazen daha iyi performans elde etmek için optimize edici tarafından oluşturulan planları manuel olarak incelemesi ve ayarlaması gerekir.

Oracle'da Açıklama Planı Nedir?

EXPLAIN PLAN deyimi, Oracle optimizer tarafından SELECT , UPDATE , INSERT ve DELETE deyimleri için seçilen yürütme planlarını görüntüler. Bir ifadenin yürütme planı , Oracle'ın ifadeyi çalıştırmak için gerçekleştirdiği işlemlerin sırasıdır . Satır kaynak ağacı, yürütme planının çekirdeğidir.

Sorgu maliyeti ne anlama geliyor?

Sorgu maliyeti, optimize edicinin sorgunuzun ne kadar süreceğini düşündüğüdür (toplam toplu iş süresine göre). Optimize edici, sorgunuza ve verilerinizin istatistiklerine bakarak, birkaç yürütme planı deneyerek ve bunlardan en az maliyetli olanı seçerek en uygun sorgu planını seçmeye çalışır.

Oracle'da Dbms_stats Gather_table_stats kullanımı nedir?

PL/ SQL paketi DBMS_STATS, maliyet tabanlı optimizasyon için istatistikler oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır. İstatistikleri toplamak, değiştirmek, görüntülemek, dışa aktarmak, içe aktarmak ve silmek için bu paketi kullanabilirsiniz. Bu paketi, toplanan istatistikleri tanımlamak veya adlandırmak için de kullanabilirsiniz.

Tablo Erişim Deposu dolu nedir?

Diskte depolandığı şekliyle tüm dizini (tüm satırları) okur. Ayrıca bkz. Bölüm 1, “Bir SQL Dizininin Anatomisi”. MASA ERİŞİM TAM . Bu aynı zamanda tam tablo taraması olarak da bilinir. Tüm tabloyu -tüm satırları ve sütunları- diskte depolandığı şekliyle okur.

Oracle yürütme planını nasıl edinebilirim?

Yürütme Planı Alma
Oracle veritabanında bir yürütme planının görüntülenmesi iki adımı içerir: planı açıklayürütme planını PLAN_TABLE içinde kaydeder. Yürütme planını biçimlendirin ve görüntüleyin .